Trang chủ

Hỗ trợ khách hàng:

+84 981583288
slide 1 slide 2 slide 3

Hỗ trợ khách hàng:

  • +84 981583288
  • Email: ceo@seiki-vn.com
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SEIKI VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường D2, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Điện thoại: +84 981583288
Email:  ceo@seiki.vn / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn


Trang chủ

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.